2013-10-18

Retarded Trainables Downs Syndrome (2003)

Retarded Trainables Downs Syndrome är en DVD som har satts ihop från 16.mm-överföringar med kortfilmer i utbildningssyfte som tacklar ämnen från omsorg av utvecklingsstörda barn - Down's Syndrom, depression till människor med olikheter osv.Denna filmen tar upp och bearbetar ämnen som faller utanför ramen av vad som av allmänheten ses som "normalt". Här får vi genom åtta stycken olika kortfilmer följa med och studera personer med olika handikapp under 1950-70-talets Amerika. Som tittare får man en liten inblick i hur dåtidens syn på handikappade var, samt hur man redan i tidig ålder jobbade med barnens olika sorters dysfunktionella handikapp för att så bra som möjligt kunna hjälpa dom i deras utveckling.


Dessa filmer användes främst för två syften; Dels för forskning men även för att motarbeta utanförskap. Detta kan man tydligt se i avsnittet "Different Folk's" där man tar upp temat könsroller. En pojke blir mobbad då hans pappa är en så kallad "hemmafru" medans mamman är den försörjande "maken". Man försöker med dessa kortfilmer jobba bort det stereotypa tänket och lyfta fram att annorlunda faktiskt är lika okej och bara för att det inte hör till det mest sedvanliga, så är det ingen fara.Kortfilmer som ingår i denna DVD är:

1) Omsorg av ett mentalt handikappat barn -1950 - "Oklahoma Dept of Health", i en gammal 50 färgfilm beskriver en sjuksköterska hennes erfarenheter av att träna ett utvecklingsstört barn.

2) Planera för en plats - sent 70-tal - Utbildningsfilm om att hitta jobb och billiga bostäder för äldre ungdomar med utvecklingsstörningar.

3.) Downs syndrom - berättelsen om Paige - 1978 Skolfilm/Utbildning
Träffa Paige som har Downs syndrom!

4.) Jag känner mig ensam - massor av 70-tals ungar sjunger om hur rädda och ensamma de är idag. Om att vara annorlunda, utanförskap.

5.) Olika Folk - Om en ungdom i 1970-talets Amerika, som kämpar med det faktum att hans pappa är konstnär och jobbar som hemmafru.

6.) Mer än ett löfte - en annan 70-talsfilm med specialundervisning och futuristiska metoder för att ta hand om utvecklingsstörda.

7.) Den starkaste mannen - tidiga 80-talet. En film om en ung pojke som är oerhört generad över att hans pappa är rullstolsbunden.

8.) Splash - sent 60-tal. simning/utbildnings film för utvecklingsstörda med massor av vattenlekar. Lär dig flyta! En utmärkt film för att hjälpa människor med speciella behov att lära sig att delta i vattensporter.

Jag kan tycka, när jag tittar på den idag att det känns ganska skrämmande att vi inte alls för så länge sedan hade denna synen på människor som dessa "Instruktionsfilmerna" ändå påvisar. Ännu värre kanske, att det ibland känns som att vi i mångt och mycket är påväg tillbaka dit. För ingen människa och inget levnadssätt är det andra likt, och så kommer det alltid att vara.

Recensionen är gjord på en film som jag köpt från Skary Guy Video. http://www.skaryguyvideo.com/8mrdvd.htm


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar